Vier het leven! Op naar een leeftijdsneutrale samenleving Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting 4EVER49 vervult haar taken op vrijwillige basis. Eventuele gemaakte onkosten worden, op basis van een declaratie met aanlevering van “het bonnetje” vergoed. De bestuurders krijgen verder geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichrting.

Stichting 4EVER49 is vooralsnog niet voornemens om medewerkers aan te nemen. Er zal zoveel mogelijk gewerkt worden met vrijwilligers.