Stichting 4EVER49 Organisatie

Stichting 4EVER49 bestaat uit een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester, en is vooralsnog niet voornemens om medewerkers aan te nemen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vrijwilligers. Stichting 4EVER49 is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 85812560 en is gevestigd in het Villa California bedrijfsverzamelgebouw op de Escudostraat 2, 2991 XV in Barendrecht. Dit is tevens het postadres. De Stichting is te bereiken op info@stichting4ever49.nl en op 010-4971171.

Drie 49-ers Bestuur

Stichting 4EVER49 bestaat uit een bestuur met een voorzitter (Henk Dokter), secretaris (Marc Steenbergen) en penningmeester (Martin van der Blom). Gedrieën geven zij handen en voeten aan de missie en de doelstellingen van de stichting, en proberen zij vanzelfsprekend om “leeftijdsneutrale ambassadeurs” te zijn.

OP naar een leeftijdsneutrale samenleving Beleidsplan

De Stichting voorziet een toekomst waarin de samenleving leeftijdsneutraal is, en daarmee in hoge mate een beroep doet op de capaciteiten van mensen die bezig zijn aan de tweede helft van hun leven. Deze mensen willen en kunnen een actief leven leiden. Ze blijven zich ontwikkelen en mogelijk blijven ze ook doorwerken. Deze mensen zorgen ervoor dat zij zoveel mogelijk beschikken over geestelijke als lichamelijke vitaliteit, als waren zij “jonge honden”. Deze visie wordt niet vanzelf realiteit en daarom heeft de Stichting haar missie geformuleerd als zijnde  het stimuleren van de kracht van de rijpere medemens die een discrepantie ervaart tussen hoe men zich voelt en het getal dat de kalender aangeeft. Met een knipoog heeft de stichting “4EVER49”.

Vrijwliggers Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting 4EVER49 vervult haar taken op vrijwillige basis. Eventuele gemaakte onkosten worden, op basis van een declaratie met aanlevering van “het bonnetje” vergoed. De bestuurders krijgen verder geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting 4EVER49 is vooralsnog niet voornemens om medewerkers aan te nemen. Er zal zoveel mogelijk gewerkt worden met vrijwilligers.

Transparantie in de huishouding Financien

De Stichting verwerft haar inkomsten middels schenkingen van bedrijven en particulieren alsmede via subsidies op Europees, landelijk, provinciaal of lokaal-gemeentelijk niveau. Alle inkomsten worden besteed aan de hierboven genoemde initiatievenOp dit moment bevindt Stichting 4EVER49 zich nog in de opstartfase van haar eerste bestaansjaar. In de loop van de tijd zullen wij via deze pagina de vereiste en gewenste transparantie geven t.a.v. de financiële huishouding.